سخنگوی دولت: اگر در گفتگوها با بغداد نشانه‌های مثبت مشاهده نشوند رهبری کوردستان راه‌ حل‌های دیگر در پیش می‌گیرد

"مانند گذشته در برابر بغداد صبورانه عمل نمی‌شود"
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که اگر در آغاز نشست‌های آتی بین اربیل و بغداد، نشانه‌های مثبت مشاهده نشوند، رهبری کوردستان در برابر مردم و شهروندان خود مسئول است و راه‌ حل‌های دیگر در پیش می‌گیرد.

پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ٢٥ دسامبر با شرکت در گفتگوی خبری کوردستان٢٤، روابط بین اربیل و بغداد را در رابطه با حل مسائل معوق مانده مورد توجه قرار داد و گفت:" سال ٢٠٢٣ برای دولت و مردم اقلیم یک سال سخت بود، به ویژه که دولت فدرال شرایط دشواری را بر اقلیم تحمیل کرد."

وی افزود:" به رغم اینکه دولت فدرال برای قطع حقوق و معیشت شهروندان اقلیم کوردستان تلاش کرد، در داخل نیز به طور همزمان اپوزیسیون عوامگرا همکار و راهنما بود تا عراق رفتارهای ستمگرانه علیه اقلیم و کیان سیاسی و قانونی آن در پیش گیرد."

همچنین تاکید کرد:" با وجود تمامی فشارها در داخل و از سوی عراق که علیه دولت اقلیم اعمال شد، اما دولت هرگز از حقوق مردم چشم‌پوشی نخواهد کرد از مردم و کیان قانونی اقلیم دفاع خواهد کرد و در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کند."

هورامانی، یادآور شد:"مسائل بین اربیل و بغداد تنها به موضوع حقوق کارمندان ختم نمی‌شود و ده‌ها حق پایمال شده هستند که بغداد حاضر به ادای آنها نیست و دولت اقلیم نیز از حقوق مردم خود نمی‌گذرد و حق خود می‌داند که دفاع کند. حقوق کارمندان اقلیم را به یک موضوع سیاسی تبدیل کردند تا مردم و دولت اقلیم را خسته کنند."

و نیز اعلام کرد:" در ابتدای سال میلادی ٢٠٢٤ نشست‌هایی بین دولت اقلیم و دولت فدرال برگزار می‌شوند و هدف از آنها رسیدن به نتیجه نهایی است و طولانی مدت نخواهند بود و مانند گذشته در برابر بغداد صبورانه عمل نمی‌شود."

او ثبات عراق را به ثبات اقلیم کوردستان مربوط دانست و گفت:"اگر عراق با اقلیم کوردستان به نتیجه نرسد آن ثبات نسبی را هم که اکنون دارد از دست خواهد داد. در هیچ دوره‌ای مردم کوردستان اینچنین از سوی دولت و رژیم‌های سابق عراق با سیاست گرسنه‌سازی روبرو نشده‌اند، حتی در زمانی که اقلیم دارای کیان سیاسی نبود، معیشت مردم هدف گرفته نشده است."

سخنگوی دولت، خاطرنشان کرد که اگر در آغاز نشست‌های آتی با بغداد، نشانه‌های مثبت مشاهده نشوند، رهبری کوردستان در برابر مردم و شهروندان خود مسئول است و راه‌ حل‌های دیگر در پیش می‌گیرد.

ب.ن