سنگ بَنای چندین طرح خدماتی در اداره‌ی محلی زاخو گذاشته شد

این طرح‌ها شامل احداث و نوسازی جاده‌ها در این شهرستان است
گوهدار شیخو، سرپرست اداره‌ی محلی زاخو
گوهدار شیخو، سرپرست اداره‌ی محلی زاخو

اربیل (کوردستان ۲۴)- سنگ بنای چند طرح خدماتی با هزینه‌ی بیش از دو میلیارد دینار در اداره‌ی محل زاخو گذاشته شد.

سنگ بَنای چند طرح خدماتی روز دوشنبه ٢٣ بهمن ۱۴۰۲با نظارت "گوهدار شیخو" سرپرست اداره‌ی محلی زاخو گذاشته شد.

سرپرست اداره‌ی محلی زاخو در استان دهوک اقلیم کوردستان هنگام گذاشت سنگ بَنای این طرح‌ها گفت: هزینه‌ی این طره‌های خدماتی بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۵۱۳ دینار عراقی است. وی افزود: این  این طرح‌ها در خدمت تمامی شهروندان منطقه خواهد بود.

پروژه‌هایی که سنگ بنای آن گذاشته‌شده است:

۱ احداث و توسعه‌ی خیابان ۱۵ متری و یک پارک در اردوگاه "بریسوی".

۲ احداث و بازسازی راه روستاهای "بوسله"، "مامیسا" و "نوردینا" به طول 12.5  کیلومتر در حومه‌ی زاخو.

۳ بازسازی جاده‌ی داخلی اردوگاه "هیزاوا"، بخش "درکاوه" و تعدادی از روستاهای حومی این بخش. 

این در حالی است که روز پنجشنبه‌ی گذشته، با هزینه‌ی یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۲۸۵ هزار دینار اجرای طرح‌های دیگری در همین شهر آغاز شد.