یک دلار آمریکا در اقلیم کوردستان معادل ۱۵۲۲ دلار است

یک هزار تومان ایران با ٢٨ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۵۲۲ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۳۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ١٩٠٢دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٨ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۸۳ هزار دینار عراق