چند کشور غربی از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات اقلیم کوردستان استقبال کردند

"انتخابات برای مردم و آینده کوردستان بسیار مهم است"
پارلمان اقلیم کوردستان
پارلمان اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- چند کشور غربی از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان استقبال کردند و کنسولگری انگلیس در اقلیم، تاکید کرده است که انتخابات برای مردم و آینده کوردستان "بسیار مهم" است.

کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هلند از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات اقلیم کوردستان استقبال کردند.

کنسولگری انگلیس در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ٣ مارس در بیانیه‌ای اعلام کرد:"انتخابات برای بیان آراء مردم کوردستان و آینده کوردستان بسیار مهم است."

کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هلند، حمایت خود را از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، اعلام کرده‌اند.

پیش از این نیز کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد:"از یک انتخابات آزاد و عادلانه استقبال می‌کنیم که برای دموکراسی سالم و آینده اقلیم کوردستان، بسیار مهم است."

ریاست اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم با صدور یک فرمان رسمی، روز ١٠ ژوئن ٢٠٢٤ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، معین کرده است.

رئیس اقلیم پیش از این چند بار تاریخ برگزاری انتخابات را معین کرده است، اما برگزاری آن به دلیل به تعویق افتادن نشست دادگاه فدرال برای رسیدگی به شکایت در خصوص سهم جوامع از کرسی‌‌‌های پارلمان، به تعویق افتاده است.

دادگاه فدرال در ٢١ فوریه با صدور حکمی کرسی‌های پارلمان کوردستان را از ١١١ به ١٠٠ کاهش داد و در نتیجه آن جوامع از داشتن نماینده در پارلمان محروم شدند. همچنین اقلیم کوردستان به چهار حوزه انتخاباتی تقسیم شد و مسئولیت برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون عالی انتخابات عراق، گذاشته شد.

ب.ن