سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: دولت اقلیم کوردستان می‌خواهد بر طبق قانون اساسی با مردم کوردستان رفتار شود

"هیچ نیت خیری از سوی بغداد نسبت به مردم اقلیم کوردستان وجود ندارد"
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی دولت اقلیم کوردستان می‌گوید: مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در تلاش است تا مشکلات را با نخست‌وزیر عراق حل کند.

هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه (٢٣ اسفند ١٤٠٢) به ریاست مسرور بارزانی تشکیل جلسه داد. پیشوا هورامانی سخنگوی دولت اقلیم کوردستان در کنفرانسی رسانه‌ای محتوای این نشست را با رسانه‌ها در میان گذاشت.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان گفت: مسرور بارزانی نخست وزیر در مورد سفر هیئت دولت اقلیم کوردستان به ایالات متحده به دعوت وزیر امور خارجه‌ی آمریکا صحبت کرد و افزود: در آمریکا بر همکاری و هماهنگی با اقلیم کوردستان تأکید گردید.

پیشوا هورامانی گفت: "آمریکا همیشه در همه حال در کنار مردم اقلیم کوردستان بوده است."

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان گفت که "اقلیم کوردستان می خواهد قانون اساسی نقض نشود و با مردم اقلیم کوردستان مطابق قانون اساسی رفتار شود."

وی گفت: "هیچ نیت خیری از سوی بغداد نسبت به مردم اقلیم کوردستان وجود ندارد. هرکسی که نیت خوبی با اقلیم کوردستان داشته باشد، در بغداد با او مخالفت و مقابله خواهند کرد و مردم کوردستان اسیر نیست که هر ماه حقوق آنان با روشی متفاوت ارسال می‌شود."

سخنگوی اقلیم کوردستان در پاسخ به خبرنگار کوردستان٢٤، گفت: "نیروهای پیشمرگه از سوی دولت عراق از تدارکات نظامی و حقوق محروم هستند و این در حالی است که مبلغ هنگفتی برای نیروهای غیرقانونی تامین می‌شود".

وی گفت: "دادگاه فدرال در دو سال گذشته بیش از هشت بار علیه اقلیم کوردستان تصمیم گرفته است، دادگاه فدرال به جای دولت و مجلس نمایندگان عراق تصمیم می گیرد و تصمیمات دادگاه فدرال سیاسی و خلاف قانون اساسی عراق است و آنها تنبیه‌کردن اقلیم کوردستان قانون صادر می‌کنند."

هورامانی گفت: "اقلیم کوردستان ضعیف نیست و تسلیم اراده‌ای که می‌خواهد کوچکتر کند، تسلیم نمی‌شود. ما هرگز از حقوق اساسی این اقلیم  دست برنخواهیم داشت".

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان در پاسخ به خبرنگاران در مورد مشکلات از سرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان گفت: "از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان یک موضوع سیاسی است و ربطی به مشکلات فنی ندارد. تا زمانی که صادرات نفت در اختیار خودمان بود، به هر نوعی می‌توانیستیم حقوق کارمندان را تأمین کنیم."