هیمن هورامی: پارت دموکرات کوردستان اسامی نامزدهایش را ارایه نمی‌کند

"برای انتخاباتی که بر مبنای احکام سیاسی و غیرقانونی دادگاه فدرال برگزار شود"
هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و مانوج ماتیو، مدیر امور سیاسی در نمایندگی سازمان ملل در عراق
هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و مانوج ماتیو، مدیر امور سیاسی در نمایندگی سازمان ملل در عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که حزب متبوع اسامی نامزدهایش را برای انتخاباتی ارایه نمی‌کند که بر مبنای "احکام سیاسی و غیرقانونی" دادگاه فدرال، برگزار شود.

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز پنجشنبه ٢٨ مارس از مانوج ماتیو، مدیر امور سیاسی در نمایندگی سازمان ملل در عراق، استقبال کرد.

هورامی در این دیدار، دیدگاه و موضع پارت دموکرات کوردستان در خصوص اوضاع سیاسی، و احکام اخیر دادگاه فدرال را توضیح داد و گفت:"در مدت دو سال گذشته تمام تلاش خود را به کار بستیم که انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، اما جریان‌های دیگر مانع شده و به یک دادگاه غیرقانونی متوسل شدند و از آن دادگاه احکامی سیاسی، نە قانونی علیه اقلیم کوردستان صادر شد و فشار اقتصادی و سیاست گرسنه‌سازی علیه مردم کوردستان پیاده شد، و به اقلیم کوردستان و خصوصا اربیل، حملات پهپادی و موشکی کردند."

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، بیاننامه دفتر سیاسی حزب متبوع در خصوص مسائل مربوطه را برای مهمان تشریح کرد که اعلام کرده است:"در انتخابات از پیش طراحی شده که هدف از آن برهم زدن اقلیم کوردستان و شکست دادن پارت دموکرات باشد، شرکت نخواهد کرد. در حالیکه یک دادگاه غیرقانونی، در قوانین اقلیم کوردستان دخل و تصرف می‌کند."

این مسئول بلندپایه پارت دموکرات، خاطرنشان کرد که حزب وی اسامی نامزدهایش را برای انتخاباتی ارایه نمی‌کند که بر مبنای "احکام سیاسی و غیرقانونی" دادگاه فدرال، برگزار شود.

ب.ن