پارت دموکرات کوردستان بار دیگر بر مخالفت با عدم حضور نمایندگان اقلیت‌ها در پارلمان کوردستان تأکید کرد

پارت دموکرات کوردستان به خاطر حذف کرسی‌های اقلیت‌ها در پارلمان کوردستان در انتخات شرکت نمی‌کند
محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان
محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– سخنگوی پارت دموکرات کوردستان  می‌گوید: ما به عنوان پارت دموکرات کوردستان با نظام انتخاباتی و جلوگیری از مشارکت اقلیت‌ها موافق نبودیم.
محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در مورد موضع حزبش در باره‌ی شرکت نکردن در انتخابات پارلمان کوردستان اعلام کرد که حزب ما با نظام انتخاباتی و عدم شرکت اقلیت‌ها موافق نبوده و موضع ما در این مورد تغییر نکرده است.
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پیش‌تر در بیانیه‌ای درباره‌ی وضعیت کنونی عراق، روابط اربیل و بغداد، انتخابات پارلمانی کوردستان و تصمیمات دادگاه فدرال اعلام کرد:  صلاح می‌دانیم پارت دموکرات کوردستان در جهت منافع ملی و میهنی و خارج از اراده‌ی ملت و نهاد‌های قانونی اقلیم کوردستان زیر بار تصمیم نظام غیرقانونی و تحمیلی برگزاری انتخابات نرود.
پارت دموکرات کوردستان پس از تصمیم دادگاه فدرال عراق در ٢١ فوریه مبنی بر حذف ١١ کرسی سهم اقلیت‌های دینی و مذهبی برای دوره‌ی ششم انتخابات پارلمانی کوردستان تصم گرفت در این انتخابات شرکت نکند.