پیام نخست‌وزیر اقلیم کردستان بە مناسبت سی و دومین سال‌روز انفال مردم کردستان

نخست‌وزیر اقلیم کردستان: پرونده‌ی انفال و نسل‌کشی مردم کردستان را در مجامع جهانی مطرح خواهیم کرد

اربیل (کردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان در پیامی بە مناسبت سی‌ودو مین سالروز عملیات انفال و نسل‌کشی کە از سوی رژیم بعثی علیە مردم کردستان انجام گرفت، پیامی بە این شرح منتشر کرد:

امروز۳۲ سال از آغاز بزرگ‌ترین حمله‌ی انفال کردستان می‌گذرد کە بخشی از سلسله عملیاتی بزرگ با هدف نسل‌کشی و از بین بردن هویت کردها و ملت کردستان بود.

یادبود چنین جنایت‌های بزرگی کە در برابر افکار عمومی جهانیان علیە ملت کرد انجام‌گرفته و هزاران نفر از مردم بی‌گناه را قربانی نمود، نباید تنها بە عنوان یادبودی عادی تلقی شود.

باید بە هر نوعی برای ریشه‌کن کردن تفکرات نژادپرستانه‌ای تلاش نماییم کە پشت جنایت‌هایی همچون نسل‌کشی و انفال مردم کردستان قرار دارند.

این جنایت‌ها اکثریت مناطق کردستان را دربرگرفت و بە زخم عمیق و فراموش‌نشدنی بر پیکر و تاریخ مردم کردستان تبدیل شد.

دولت اقلیم کردستان درحالی‌که با مطرح نمودن پرونده‌ی انفال و نسل‌کشی مردم کردستان در مجامع جهانی، بە تلاش‌های خود ادامه می‌دهد، همیشه بە فکر بهبود معیشت و زندگی خانواده و بازماندگان این نسل‌کشی‌ها خواهد بود. دولت عراق هم باید وظیفه‌ی قانون  خود در جهت جبران خسارات این جنایات بزرگ را بر عهده گرفتە و در مورد عدم تکرار آن بە  مردم کردستان اطمینان بدهد.

 

مەسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کردستان

١٤/٤/٢٠٢٠

/ا.م