آزمایش سلاح سنگین از سوی دیکاتور جوان

شلیک بزرگترین توپ از سوی کره شمالی

k24  - اربیل

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سالروز تأسیس ارتش کشورش، از یک مانور بزرگ نظامی سان گرفت کە در آن سلاح‌های جنگی پیشرفتە را آزمایش کرد.

آزمایش اسلحە پیشرفتە کره شمالی در حالی انجام می‌شود کە روابط کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا بە شدت دچار تنش شدە است.

ارتش کره جنوی نیز اعلام کرده‌ است، کره شمالی شماری از نیروهای توپخانەی دورانداز خود را در امتدا مرزهای دو کره مستقر کرده است.

مانور نظامی کره شمالی در ٨٥مین سالگرد تأسیس ارتش آن کشور انجام شد.

 

 

آزمایش سلاح سنگین از سوی دیکاتور جوان
آزمایش سلاح سنگین از سوی دیکاتور جوان
آزمایش سلاح سنگین از سوی دیکاتور جوان
آزمایش سلاح سنگین از سوی دیکاتور جوان