٣٠ پناهجوی آسیایی در میسان دستگیر شدند

به طور غیرقانونی وارد عراق شده‌اند
دستگیری پناهجویان آسیایی در میسان
دستگیری پناهجویان آسیایی در میسان

اربیل (کوردستان٢٤)- سازمان امنیت عراق، از دستگیری شماری پناهجوی آسیایی در استان میسان خبر داد.

سازمان امنیت عراق، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد؛ ٣٠ پناهجو را دستگیر کرده‌اند که به طور غیرقانونی وارد عراق شده‌اند.

بر پایه اطلاعیه، پناهجویان تبعه کشورهای آسیایی بوده و از مرزهای استان میسان وارد خاک عراق شده‌اند.

همچنین تاکید شده در رابطه با ورود غیر قانونی پناهجویان ٣ قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند. پناهجویان نیز به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند.

استان میسان در جنوب عراق واقع شده و با کشور ایران هم‌مرز است.

ب.ن