آوارگان شنگال: اگر حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان نبود در شرایط دشوارتری قرار می‌گرفتیم

"حمایت از آوارگان وظیفه قانونی و اخلاقی دولت عراق است"
نماینده آوارگان شنگال در حال قرائت بیاننامه
نماینده آوارگان شنگال در حال قرائت بیاننامه

اربیل (کوردستان٢٤)- آوارگان شنگال، می‌گویند که دولت عراق هیچ گونه حمایتی از آنها نکرده و اگر حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان نبود در شرایط دشوارتری زندگی می‌کردند.

آوارگان شنگال، امروز پنجشنبه ٢٨ مارس، در تجمعی به تعامل وزارت مهاجرت عراق با آوارگان، اعتراض کرده و در بیانیه‌ای مطالبات خود را مطرح کردند.

در بیانیه آمده است که حدود ١٠ سال است در اردوگاه‌های آوارگی و در شرایطی سخت زندگی می‌کنند "اگر حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان نبود شرایط ما سخت‌تر می‌شد. متاسفانه دولت عراق هیچ حمایتی نمی‌کند، در حالیکه حمایت از آوارگان، وظیفه قانونی و اخلاقی دولت عراق است."

همچنین تاکید شده است:"وزارت مهاجرت عراق به جای همکاری، آوارگان را تحت فشار قرار می‌دهد تا با دریافت مبالغ ناچیزی به مناطق خود باز گردند، در حالیکه نیازهای اولیه آوارگان برای زندگی در مناطق خود تامین نشده است."

آوارگان شنگال، شروط خود را برای بازگشت به زادگاهشان در موارد زیر برشماری کرده‌اند:

١- توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال اجرا شود.

٢- پرداخت غرامت خسارات وارد شده در حمله داعش به مردم شنگال.

٣- آبادسازی شهر شنگال و اطراف.

٤- تامین خدمات لازم برای منطقه.

٥- برکناری وزیر مهاجرت عراق، به خاطر تعامل نادرست با آوارگان.

٦- مصائبی که بر سر مردم شنگال آمده‌اند، مستند شوند و کشتار مردم شنگال به عنوان نسل‌کشی شناخته شود.

٧- گروه‌های شبه‌نظامی و غیرقانونی از شنگال خارج شوند.

ب.ن