کاکه‌ای‌های استان حلبچه مراسم روز بخشش را در روستای "هاوار" برگزار کردند

بر طبق قانون حمایت از اقلیت‌های ملی و دینی در اقلیم کوردستان همه‌ی اقلیت‌ها از حق آزادانه‌ی برگزاری مراسم مذهبی و تبلیغ فرهنگ خود برخودار هستند
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان ۲۴)- مراسم روز بخشش کاکه‌ای (یارسان)ها روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، با شرکت جمعی از کاکه‌ای‌های استان حلبچه در روستای "هاوار" برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دختران و پسران کاکه‌ای به نواختن تنبور و خواندن سرود مذهبی کاکه‌ای‌ها پرداختند.

آلت موسیقی تنبور از نزد کاکه‌ای‌ها (کوردهای یارسان) مقدس است و تقریبا همه‌ی کاکه‌ای آن را می‌نوازند.

کاکه‌ای‌های روستای "هاوار" بنابر اعتقادات کهن خود در این مراسم ماست توزیع می‌کنند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم به کوردستان ۲۴ گفت که توزیع ماست در این مراسم نشانه‌ی برابری، سفیدی و پاکی باطن کاکه‌ای‌ها است.

بر طبق قانون حمایت از اقلیت‌های ملی و دینی در اقلیم کوردستان همه‌ی اقلیت‌ها از حق آزادانه‌ی برگزاری مراسم مذهبی و تبلیغ فرهنگ خود برخوردار هستند.

/ا.م