سرکنسول جدید بریتانیا در کوردستان: موضوع واردات محصولات کشاورزی کوردستان را در اولویت قرار می‌دهیم

مصاحبه‌ی رزی کیف هفته‌ی آینده از تلویزیون کوردستان۲۴ پخش می‌شود
رزی کیف، سرکنسول بریتانیا در اربیل
رزی کیف، سرکنسول بریتانیا در اربیل

اربیل(کوردستان۲۴)- رزی کیو، سرکنسول جدید بریتانیا در اقلیم کوردستان در اولین حضور خود در رسانه‌های کوردی، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان ۲۴ موضوعات مربوط به روابط و همکاری‌های اقلیم کوردستان و بریتانیا را در زمینه‌های امنیتی، آموزشی و اقتصادی را  مطرح کرده است.

رزی کیف به کوردستان۲۴ گفت من به دولت اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر به دلیل موفقیت در صادرات انار به کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌ تبریک می‌گویم.

سرکنسول جدید انگلیس در اقلیم کوردستان در خصوص روابط تجاری اقلیم کوردستان و بریتانیا تاکید کرد که موضوع صادرات محصولات داخلی کوردستان به بازارهای بریتانیا، مورد تبادل‌نظر قرار گرفته است.

خانم کیف گفت: «ما از نزدیک با مقامات مربوطه در دولت بریتانیا کار می‌کنیم تا راهی برای رساندن محصولات محلی اقلیم کوردستان به بازار بریتانیا بیابیم.

سرکنسول جدید بریتانیا در اقلیم کوردستان در مصاحبه‌ی که قرار است هفته‌ی آینده پخش شود، موضوعات متعددی را با خبرنگار کوردستان ۲۴ مطرح کرده است.

/ا.م