بافل طالبانی: فراخوان پرزیدنت بارزانی بسیار امیدوار کننده است

"اقدامات پارت دموکرات کوردستان و دولت اقلیم جسورانه و خدمت به مردم است"
بافل طالبانی در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ١٦ می ٢٠٢٣
بافل طالبانی در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ١٦ می ٢٠٢٣

اربیل (کوردستان٢٤) – بافل طالبانی، فراخوان پرزیدنت بارزانی برای برگزاری نشست جامع احزاب اقلیم کوردستان را یک فراخوان بسیار مطلوب و امیدوار کننده، توصیف کرد.

بافل طالبانی، امروز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای، فراخوان پرزیدنت مسعود بارزانی برای برگزاری نشست جامع احزاب اقلیم کوردستان را بسیار تاثیرگذار دانست و اظهار داشت:" یک فراخوان بسیار مطلوب و امیدوار کننده است و مردم کوردستان نیز همین انتظار را از ایشان داشتند".

او همچنین نشست امروز دفاتر سیاسی پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان را "بسیار خوب" توصیف کرد و گفت که نزدیک شدن بیشتر دو حزب به هم، کار مشترک و نتایج بهتری به ویژه در اتخاذ موضع مشترک در سطح عراق و در رابطه با کشورهای همسایه به دنبال خواهد داشت.

و نیز اقدامات اخیر پارت دموکرات کوردستان و کابینه نهم دولت اقلیم در راستای همبستگی را "جسورانه و خدمت به مردم کوردستان" توصیف کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز پنجشنبه یازدهم می، در مراسم گشایش یادمان ملی بارزانی، طی ایراد سخنانی، با اشاره به مسائل داخلی اقلیم کوردستان، از احزاب سیاسی کوردستان خواستند که تا قبل از هجدهم ماه میلادی جاری، نشستی جامع برای حل مسائل فی‌مابین برگزار کنند و به دفاتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان توصیه کردند که پیش از نشست جامع، فضایی مناسب برای برگزاری آن فراهم نمایند.

ب.ن