١٢٧ کلاس جدید به فضای آموزشی اقلیم کوردستان افزوده می‌شود

تعداد مدارس سه شیفته در اقلیم کوردستان به ۱۰ مدرسه کاهش خواهد یافت

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر آموزش‌وپرورش اقلیم کوردستان می‌گوید ۱۲۷ کلاس درس جدید در دولت اقلیم کوردستان ساخته می‌شود و تعداد مدارس سه شیفته به ۱۰ مدرسه کاهش یابد.

آلان حمه سعید وزیر آموزش‌وپرورش اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۴۰۲، در یک کنفرانس خبری گفت که دولت اقلیم کوردستان ۱۲۷ کلاس درس جدید را با همکاری بنیاد خیریه‌ی بارزانی و LDS در مدارس خواهد ساخت.

به گفته‌ی وزیر آموزش‌وپرورش، ساخت کلاس‌های جدید برای حذف دو شیفت و سه شیفت در بسیاری از مدارس اقلیم کوردستان و کاهش تراکم در کلاس‌ها است.

به گفته‌ی آلان حمه سعید، وزارت آموزش‌وپرورش «بر اساس نیاز» کار ساخت اتاق‌های جدید را اول ماه ژوئن آغاز می‌کند و تلاش می‌کند تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، احداث کلاس‌های جدید را به پایان برساند.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در ابتدای کار کابینه‌ی نهم ۱۳۹ مدرسه سه شیفتی وجود داشت که طی این سال‌ها از این تعداد کاسته شده و با احداث این ۱۲۷ کلاس جدید، تعداد مدارس به ١٠ مدرسه کاهش می‌یابد.

موسی احمد رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی نیز گفت که این بنیاد از بدو تأسیس تاکنون توجه ویژه‌ای به بخش آموزش در اقلیم کوردستان داشته و در چندین فعالیت در حوزه آموزش مشارکت فعال داشته است و به این نوع فعالیت‌ها ادامه خواهد داد.

/ا.م