ریاست اقلیم کوردستان از نیروهای سیاسی کوردستان خواست فصل جدیدی را در تعامل با رویدادها آغاز کنند

هدف ریاست اقلیم کوردستان برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان است

اربیل(کوردستان۲۴)- ریاست اقلیم کوردستان  از طرفین سیاسی اقلیم کوردستان درخواست کرد که فصل جدیدی را در تعامل با یکدیگر باز کنند.

دلشاد شهاب، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، گفت که از طرف ریاست اقلیم کوردستان از همه‌ی طرف‌ها می‌خواهیم که فصل جدیدی را در تعامل با  یکدیگر ورق بزنند.

این درخواست ریاست اقلیم کوردستان در حالی منتشر شده است که دادگاه عالی فدرال عراق روز سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که تمدید مدت پارلمان کوردستان برای پنجمین سال به‌طور غیرقانونی تصویب‌شده و اعلام کرد که همه‌ی تصمیماتی که پس از پایان چهارساله‌ی دوره‌ی پنجم پارلمان کوردستان از سوی ریاست اقلیم و پارلمان اتخاذ شده‌اند، غیرقانونی محسوب می‌شوند.

همزمان، محمود محمد، سخنگوی پارت دمکرات کوردستان  در بیانیه‌ای از همه‌ی احزاب و شهروندان اقلیم کوردستان خواست تا هرکدام نسبت به حدود مسئولیت خود برای برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف تلاش کند و از دولت نهادهای ذی‌ربط هم خواست برای پیشبرد فرایند انتخابات اقدامات لازم را انجام دهند. وی همچنین تأکید کرد که "آنچه برای پارت دمکرات مهم است برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان است. "

/ا.م