پارت دموکرات کوردستان: با هدف راهگشایی برای دولت در تامین حقوق کارمندان به تصویب لایحه قانون بودجه رای دادیم

"تلاش بسیار جدی به کار بستیم تا توطئه سازمان یافته علیه حاکمیت اقلیم کوردستان را خنثی کنیم"
نشان پارت دموکرات کوردستان
نشان پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – پارت دموکرات کوردستان، دلیل رای دادن به تصویب لایحه قانون بودجه عمومی عراق را جلوگیری از ادامه پیدا کردن مشکلات، اعلام کرد.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه درباره تصویب لایحه قانون بودجه عمومی عراق، بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه:

حزب ما با احساس مسئولیت نسبت به معیشت هم‌میهنان کوردستان، بسیار تلاش کرد که مواد و بند‌های قانون بودجه سال ٢٠٢٣ عراق، با در نظرگرفتن حقوق قانونی و توافق ائتلاف اداره دولت برای تشکیل کابینه و توافق دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال تصویب شوند و استحقاقات مالی برای دولت اقلیم کوردستان را تامین کند.

از طرفی دیگر تلاش بسیار جدی به کار بست تا آن توطئه سازمان یافته را که برای مداخله در حاکمیت اقلیم و محدود کردن و برهم زدن کیان اقلیم و کاستن اختیارات قانونی آن در میان بود، خنثی کند.

با اینکه تمام خواسته‌های ما در بودجه لحاظ نشد، و می‌بایست در لایحه‌ای که شورای وزیران فدرال آن را تصویب کرد دخل و تصرفی انجام نمی‌گرفت، اما با هدف راهگشایی برای دولت در تامین حقوق کارمندان و تداوم طرح‌های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از ادامه پیدا کردن مشکلات، به تصویب لایحه قانون بودجه رای دادیم.

از رفقای خود در فراکسیون حزبمان در مجلس نمایندگان عراق و نمایندگان حزبمان در دولت فدرال، که در نهایت دلسوزی و خستگی‌ناپذیرانه وظایف خود را به انجام رساندند، قدردانی می‌کنیم و برای آنها آرزوی موفقیت داریم.

ب.ن