ملا بختیار از شرکت در کنگره حزبم خودداری می‌کنم

"آنچه را که انجام شده نمی‌توان انتخابات نام نهاد زیرا انتصابات است"
ملا بختیار، از رهبران معروف اتحادیه میهنی کوردستان،
ملا بختیار، از رهبران معروف اتحادیه میهنی کوردستان،

اربیل (کوردستان٢٤) – رهبر باسابقه اتحادیه میهنی کوردستان، خودداری از شرکت در پنجمین کنگره حزب را اعلام کرد و آنچه را که برای برگزاری کنگره انجام شده، انتصابات نامید، "نه انتخابات".

ملا بختیار، از رهبران معروف اتحادیه میهنی کوردستان، امروز دوشنبه با انتشار یک پیام تصویری، اعلام کرد که در کنگره آتی حزب، شرکت نخواهد کرد و در عدم شرکت خود و شماری دیگر از رهبران حزب، اعضای دفتر سیاسی و شخص بافل طالبانی، رئیس حزب را مقصر دانست.

او به روند راهیابی اعضا به کنگره اشاره کرد و گفت:" کسانی که به کنگره راه پیدا نکرده‌اند، افرادی هستند که حاضر به فروختن حیثیت سیاسی خود نبوده‌اند... آنچه را که انجام شده، نمی‌توان انتخابات نام نهاد، زیرا انتصابات است، اجازه نداده‌اند که افراد فعال و دلسوز حزب، به کنگره راه یابند".

ملا بختیار، افزود که اختلافات بسیاری در مورد کنگره وجود دارند و هیچ اتفاق نظری در میان نیست که برگزاری کنگره به شیوه کنونی را که در راستای رسیدن به اهداف قرار نگرفته، تائید کند.

همچنین تاکید کرد که با بافل طالبانی، رئیس حزب در مورد توزیع اختیارات و تعداد اعضای شورای عالی منافع سیاسی، اختلاف نظر دارند.

و نیز اعلام کرد که طرف مقابل می‌خواهد تعداد اعضای شورای یاد شده را به ٢٥ تا ٣١ عضو افزایش دهد.

و یادآور شد که اتحادیه میهنی کوردستان برای برگزاری کنگره‌های قبلی، زمینه‌سازی‌های مطلوب انجام می‌داد، "انتقادات و ملاحظات شنیده می‌شدند، درباره آنها گفتگو می‌شد و در کنگره به تصویب می‌رسیدند، اما در این کنگره، دفتر مرکزی حتی به اساس‌نامه داخلی پایبند نبوده است که در کنگره چهارم به آن رای داده‌اند".

این رهبر باسابقه اتحادیه میهنی، سیاست‌های کنونی حزب را نیز مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد:"بدون هیچ دلیلی افراد مبارز به حاشیه رانده شده‌اند و انتخابات قبلی هم نشان داده‌اند که در نتیجه، آرای حزب بسیار کاهش یافته‌اند".

در نشست ٢٠ اوت دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان که در کرکوک برگزار شد، ٢٧ سپتامبر ٢٠٢٣ به عنوان روز برگزاری پنجمین کنگره اتحادیه میهنی کوردستان در شهر سلیمانیه، اعلام شد.

ب.ن