علی حسین: پرزیدنت بارزانی همیشه بر برگزاری انتخابات به عنوان یک اصل دموکراسی تاکید کرده‌اند

"پارت دموکرات بر برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان پافشاری می‌کند"
علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان
علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که پرزیدنت بارزانی همیشه بر برگزاری انتخابات به عنوان یک اصل دموکراسی تاکید کرده‌اند و پارت دموکرات بر برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، پافشاری می‌کند.

علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، درباره اختلافات بین اربیل و بغداد، اظهار نظر کرد و گفت:" مشکل ما با بغداد عدم اجرای قانون اساسی و نقض توافقات سیاسی است، اگرچه اقلیم تلاش کرده که بر مبنای قانون اساسی با طرف عراقی، تعامل کند".

وی، افزود که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، تا حدودی برای رفع اختلافات، آمادگی داشته است.

در خصوص پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم کوردستان از سوی دولت عراق نیز، تاکید کرد که چنین اقدامی جایگاه اقلیم کوردستان را تقلیل می‌دهد، "زیرا اقلیم خود دولت دارد و نباید با آن همچون یک استان عراق تعامل شود".

علی حسین، روابط پارت دموکرات با احزاب عراقی را مطلوب توصیف کرد و گفت که پارت دموکرات روابط خود را بر مبنای منافع سیاسی، اقتصادی و ملی اقلیم کوردستان پیش می‌برد.

او همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم را مورد توجه قرار داد و گفت که پارت دموکرات بر برگزاری انتخابات پافشاری می‌کند و توضیح داد که برگزاری انتخابات، پایبندی به اصول دموکراسی است "امری که پرزیدنت مسعود بارزانی از آغاز قیام ١٩٩١ بر آن تاکید کرده‌اند".

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، یادآور شده که همه احزاب سیاسی کوردستان، آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات آتی پارلمان کوردستان، اعلام کرده‌اند.

ب.ن