پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان بر ضرورت اتحاد قوا تاکید کردند

"برای حفاظت از کیان اقلیم کوردستان"
نشان پارت دموکرات کوردستان و نشان اتحادیه میهنی کوردستان
نشان پارت دموکرات کوردستان و نشان اتحادیه میهنی کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – دو حزب عمده اقلیم کوردستان، بر ضرورت اتحاد قوای همه نیروهای سیاسی، در راستای حفاظت از کیان اقلیم کوردستان، تاکید کردند.

هیئت‌های بلند پایه پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان، پس از برگزاری نشست امروز سه‌شنبه ٧ نوامبر در مقر دفتر سیاسی پارت دموکرات در پیرمام، بیانیه مشترک منتشر کردند.

متن بیانیه مشترک پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان

امروز سه‌شنبه ٧ نوامبر ٢٠٢٣، در مقر دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پیرمام، نشست مشترک بین اتحادیه میهنی کوردستان و پارت دموکرات کوردستان، برگزار شد.

در این نشست اوضاع اقلیم کوردستان و عراق به طور اخص، و وضعیت حساس منطقه به طور کلی، مورد گفتگو قرار گرفتند.

دو طرف بر هماهنگی و کار مشترک و ضرورت اتحاد قوا و توان همه نیروهای سیاسی، در راستای حفاظت از کیان اقلیم کوردستان و تدوین یک سیاست مشترک که با روند تحولات و دوره کنونی مناسب باشد، و رویارویی با چالش‌ها، تاکید کردند.

دو طرف در مورد تقویت نقاط مشترک و حل مسائل در راستای منافع ملی و میهنی کوردستان، توافق نظر داشتند.

در بخش دیگری از گفتگوها، بر حمایت از اقدامات دولت اقلیم کوردستان برای تامین استحقاقات مالی و حقوق کارمندان اقلیم کوردستان در چارچوب قانون اساسی عراق، تاکید شد.

در پایان مقرر شد که نشست‌ها ادامه پیدا کنند و سازوکار مناسبی برای آن تعیین شد.

شایان ذکر است که نشست در فضایی آرام و مثبت برگزار شد.

 

          اتحادیه میهنی کوردستان                                                     پارت دموکرات کوردستان

٧ نوامبر ٢٠٢٣

ب.ن