تجهیز بیمارستان کویه به دستگاه‌های دیالیز کلیه

"دیگر بیماران کلیوی ناچار به سفر درمانی نخواهند شد"
عکس: آرشیو
عکس: آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- با تامین دستگاه‌های دیالیز کلیه برای شهر کویه، دیگر بیماران کلیوی آن شهر ناچار به سفر درمانی به شهرهای دیگر اقلیم نخواهند شد.

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ٥ فوریه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تعداد پنج دستگاه دیالیز کلیه را با هزینه ٩٢ هزار و ٥٠٠ دلار، برای بیمارستان شهر کویه/کویسنجق تامین کرده‌اند.

وی، افزود با تامین این دستگاه‌ها که از سوی بنیادهای خیریه با همکاری وزارت بهداشت تامین شده‌اند، دیگر بیماران کلیوی در شهر کویه ناچار به سفر درمانی به شهرهای دیگر اقلیم نخواهند شد.

همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ٤٦ بیمار کلیوی در شهر کویه تحت پوشش درمانی هستند.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در چارچوب برنامه مرکزیت زدایی اداری، به شهرها و مناطق مخلتف اختیاراتی داده است که به طور مستقل قادر به رفع امور شهروندان باشند.

در این چارچوب وزارت بهداشت نیز در نقاط مختلف اقلیم اقدام به احداث و توسعه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ویژه بیماری‌های خاص کرده است، از جمله احداث بیمارستان ویژه درمان سرطان در استان دهوک.

ب.ن