وزیر بهداشت: خواستار آن شدیم که به اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی بیشتر توجه شود

"سازمان جهانی بهداشت بر توسعه هماهنگی‌‌ها با اقلیم کوردستان اصرار می‌ورزد"
کنفرانس خبری مشترک وزیر بهداشت اقلیم کوردستان و مدیر دفتر سازمان جهانی بهداشت در عراق
کنفرانس خبری مشترک وزیر بهداشت اقلیم کوردستان و مدیر دفتر سازمان جهانی بهداشت در عراق

اربیل (کوردستان٢٤)-  وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، می‌گوید که خواستار توجه بیشتر سازمان جهانی بهداشت به اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی شده‌اند و مدیر جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در عراق نیز از اصرار آن سازمان برای توسعه هماهنگی‌‌ها با اقلیم کوردستان، خبر داد.

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ١١ فوریه در اربیل، پایتخت اقلیم، از جرج کیزربو، مدیر جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در عراق، استقبال کرد و پس از نشستی، کنفرانس خبری مشترک برگزار کردند.

برزنجی در این کنفرانس خبری، اظهار داشت که سازمان جهانی بهداشت، در مدت چهار سال گذشته، طرح‌هایی در اقلیم کوردستان اجرا کرده و دفتر خود را در ساختمان وزارت بهداشت، افتتاح کرده است.

همچنین تاکید کرد که این سازمان در دوران همه‌گیری کرونا "همکاری بسیاری" با اقلیم کوردستان داشته است.

و نیز ابراز امیدواری کرد که به اجرای طرح‌ها ادامه بدهند و درباره طرح‌های آینده به ویژه از لحاظ فنی، بیشتر رایزنی کنند.

وزیر بهداشت اقلیم، گفت:" در نشست امروز، خواسته‌های خود را مطرح کردیم و خواستار آن شدیم که به اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی همچون کشورهای دیگر، بیشتر توجه شود."

در این کنفرانس خبری مشترک، جرج کیزربو نیز بر پایبندی سازمان متبوع به همکاری با وزارت بهداشت دولت اقلیم، تاکید و اعلام کرد به حمایت از نظام بهداشتی اقلیم کوردستان، ادامه می‌دهند.

مدیر جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در عراق، خاطرنشان کرد که آن سازمان بر توسعه هماهنگی‌‌ها با اقلیم کوردستان در راستای رویارویی با بحران‌های داخلی و بین‌‌المللی، اصرار می‌ورزد.

ب.ن