اعضای چارچوب هماهنگی مخالف خروج احتمالی پارت دموکرات کوردستان از ائتلاف دولت عراق هستند

همزمان دولت فدرال عراق هرماه با بهانه‌ای جدید از پرداخت حقوق مردم کوردستان خودداری می‌کند

اربیل (کوردستان ۲۴)– طرفین در چارچوب هماهنگی، احتمال خروج پارت دموکرات کوردستان از فرایند سیاسی دولت در بغداد را تصمیم خوبی نمی‌دانند و می‌گویند که خروج از ائتلاف دولت به نفع دولت کنونی عراق نیست. یکی از اعضای جنبش حکمت در این مورد می‌گوید: "اگر قانون اساسی مبنای حل‌وفصل مسائل قرار نگیرد، اختلافات بین اربیل و بغداد عمیق‌تر خواهد شد.

تصمیمات اخیر دادگاه فدرال علیه اقلیم کوردستان مشکلاتی را برای فرایند سیاسی عراق ایجاد کرده و پارت دموکرات کوردستان را نگران کرده است. قرار است هیئتی از این حزب به زودی به بغداد سفر کند تا پاسخ نهایی را از ائتلاف اداره‌ی دولت دریافت کند و سپس تصمیم نهایی در مورد ماندن یا کناره‌گیری از دولت را بگیرد.

یکی از اعضای جنبش حکمت ملی می‌گوید که مشکلات با اجرای قانون اساسی حل می‌شود. در غیر این صورت اختلافات بین اربیل و بغداد عمیق‌تر خواهد شد.

رحیم عبودی عضو جنبش حکمت می‌گوید: ما که همه‌ی مسائل را طبق قانون اساسی حل کنیم از درگیری جلوگیری کنیم، در مسیر درستی هستیم و  یکی از موضوعات قانون نفت و گاز است، در صورتی که تصویب شود، می‌تواند مشکلات مالی اقلیم کوردستان را حل کند.

احزاب و جریان‌های شرکت‌کننده در ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی، احتمال خروج از بغداد را گام خوبی نمی‌دانند، آنها انتظار دارند که نشست اعضای ائتلاف اداره‌ی دولت مسائل بین اربیل و بغداد را حل کند و به این اختلافات پایان دهد.

محمد بلدوی، یکی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعی، گفت: "چارچوب هماهنگی می‌خواهد ثبات سیاسی را حفظ کند. دولت یک سال و نیم است که تشکیل شده و اکنون ثبات سیاسی وجود دارد."

با گذشت بیش از یک سال و نیم از تشکیل کابینه‌ی جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، مشکلات اقتصادی اقلیم کوردستان حل نشده و بغداد هر ماه بهانه‌های جدیدی برای اقلیم کوردستان می آورد.