یک دلار آمریکا با ۱۴۶۲.۵ دینار عراق برابر است

یک‌هزار تومان ایران معادل ۲۴ دینار عراق است
تصویر صرافی‌های اربیل
تصویر صرافی‌های اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز یکشنبه ٢اردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۶۲.۵دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۳ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۴ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ٣٢ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان یکشنبه ٢ اردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۶۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۵۰۰هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۳۵ هزار دینار عراق