UNESCO: 61 milyon çocuk eğitim alamıyor!

UNESCO'nun raporuna göre ilkokul çağındaki 61 milyon çocuk eğitim alamıyor.

UNESCO dünya liderlerinin dünyadaki bütün çocukların 2030'a kadar en azından ilkokul eğitimi alma hedefinin tutturulamayacağını ve mevcut kalkınma oranlarıyla bu hedefe ulaşmanın 2042'yi bulacağı uyarısı yaptı. Aralarında tüm çocukların ilkokul eğitimi almasının da bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin duyurulmasının üzerinden sadece bir yıl geçti.

UNESCO'nun raporuna göre ilkokul çağındaki 61 milyon çocuk eğitim alamıyor. Kuruluş, kalkınma eğilimlerinde önemli ölçüde olumlu bir değişiklik olmadığı takdirde, 2030 için öngörülen küresel ilkokul eğitimi hedefine ulaşılamayacağını vurguladı. Uluslararası eğitim koşullarını değerlendiren yıllık UNESCO raporunda tüm öğrencilerin ortaokul eğitimi alması hedefinin de 2084'te gerçekleşeceği kaydedildi. Eğitimin en çok kısıtlandığı yerlerse ya en yoksul ya da çatışma bölgeleri olan ülkeler.

Nijer, Güney Sudan, Burkina Faso, Afganistan, Mali ve Çad çocukların eğitim alarak geçirdiği sürenin en az olduğu ülkeler. UNESCO bu alanda yeterli derecede ilerleme kaydedilememesinin en büyük nedenininse "kronik bir şekilde eğitime yeterli kaynakların ayrılmaması" olduğunu belirtiyor ve uluslararası eğitim yardımının 2010'daki seviyenin altında olduğunu söylüyor. Eğitimsizlik ayrıca en yoksul toplumlarda çok daha kötü.

Defalarca tutturulamayan hedef

En yoksul ülkelerde kırsal kesimlerde yaşayan kız çocuklarının orta eğitime devam etme oranları sadece yüzde 1. eğitimli ülkelerin çatışma ve savaş yaşaması olasılığının, en yoksul ve eğitimsiz ülkelere göre çok daha az olduğunu da vurguladı.  Kurumun çalışmasına göre dünya genelinde orta eğitim hedefi 2030'da yakalanırsa, en yoksul ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelirin, izleyen 20 yıl içinde yüzde 75 artabilir.Tüm çocukların ilkokul eğitimi alması hedefi ilk olarak 1990'da gündeme gelmiş ve on yıl içinde bu hedefe ulaşılması öngörülmüştü. Bu hedef kaçırıldığında, 2000 yılında süre 15 yıl daha uzatıldı. Dünya liderlerinin geçen yıl kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde ise eğitim hedefine ulaşma yılı 2030 olarak öngörülüyor. Bir yıl sonraysa UNESCO hedefe 2042'de ulaşılabileceğini söylüyor.