Şırnak Barosu: Şırnak’ta orman alanları azalıyor

Şırnak Barosu’nun hazırladığı raporda, “Şırnak İl’inin orman yüzdesi olarak yüzde 44'lik bir oranın gösterildiği görülmektedir. Temmuz 2022 itibariyle bu oran daha da düşmüştür” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ

Şırnak Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Şırnak’taki ormanlık alanlarda yapılan ağaç kesimine ilişkin hazırladığı raporu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Raporda, “Ülkelerin can damarları olarak görülen ormanların herhangi bir hukuki çerçeve içinde ele alınmaması söz konusu değildir” denildi.

“Şırnak’taki ormanlık alanların varlığı hangi kanunlara göre korunmaktadır?” şeklindeki soruya şu yanıt arandı:

“Rapor vesilesi ile görülmüştür ki; orman suçları kapsamına ele alınan bu etmenler Şırnak özelinde geçerli değildir. Şırnak’ta çevre felaketleri olarak görülen orman suçları toplumsal ya da bireysel ihmaller üzerinden değil, güvenlik gerekçesiyle devlet kurumları ya da devlet destekli gruplar tarafından yasaların çiğnenmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. Fakat, Türk Hukuk mevzuatında herhangi bir güvenlik gerekçesi ya da istisnai durum öne sürülerek ‘Orman Kanunu’na aykırı davranılabileceğine dair bir hüküm yoktur.”

Söz konusu raporda, “Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınan güncel verilere göre Şırnak İli ve ilçelerinde orman alanları toplam alanın yüzde 36'sına denk gelmektedir. Bununla birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulmak üzere 18.02.2021 tarihinde yapılan ‘İllerimizin Orman Yüzdesi’ başlıkla paylaşımda Şırnak İl’inin orman yüzdesi olarak yüzde 44'lik bir oranın gösterildiği görülmektedir. Temmuz 2022 itibariyle bu oran daha da düşmüştür” denildi.

Raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

“Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu olarak 18.01.2022 tarih ve 2021/5509 esas sayısı ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusunun soruşturma dosyası 2022/217 karar sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Akabinde Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne 09.02.2022 tarihinde yaptığımız itiraz 2022/543 değişik iş sayılı karar ile ivedilikle REDDEDİLMİŞTİR. Temmuz 2022 itibariyle bu konuda kamu başdenetçiliğine başvuru yapılmış ve halen hukuki başvurular devam etmektedir.
  Günümüze kadar yapılan orman alanları ve suçlarına yönelik araştırmalarda orman alanlarının azalmasında;

Bilim ve Teknik yöntemlerinin uygulanmaması Yasaların uygulanmaması

Nüfus yoğunluğunun artması

Orman ürünlerinin kullanımındaki savurganlık ve bilinçsizlik Maddi durum düşüklüğü

Kültür düzeyinin düşüklüğü

Yangın çıkarma ve aşırı yararlanma

Yakacak ve kullanma odunu sağlamak amacıyla yapılan usulsüz kesimler Cezaların hafif olması gibi nedenler öne sürülmüştür.”

"GÜVENLİK KAYGILARI NEDENİYLE KESİLDİĞİ BİLİNMEKTE"

Raporda, “Yapılan araştırma ve incelemelere bakıldığında Şırnak İl’inde yapılan ağaç kesimlerinin kendine has bir yönü olduğu görülmektedir” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Buna göre Şırnak ilinde yapılan ağaç kesimlerinin bir bölümünde maddi kaygılar olduğu görülmüş ise de esas olarak ağaçların güvenlik kaygıları nedeniyle kesildiği bilinmektedir. Aşırı güvenlik kaygıları sonucu alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle yukarıda belirttiğimiz hukuki dayanaklardan yoksun bir şekilde ölçüsüz ve orantısız bir şekilde herhangi bir ön hazırlık ve inceleme yapılmadan ağaçlar kesilmekte, orman alanları azaltılmakta ve orman habitatı zarar görmektedir. Ağaç kesimleri nedeniyle ormanda yaşayan hayvan ölümlerinin arttığı da görülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki farklı veri incelendiğinde Şırnak İlindeki orman varlığının Şubat-Eylül ayları arasındaki 7 aylık kısa sürede % 8 azaldığı görülmektedir. Resmi veriler bu şekilde olmakla birlikte sahada yapılan çalışmalar oranın resmi verilerden çok daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca her gün yapılan ağaç kesimleri ile birlikte oran her geçen gün daha da artmaktadır. Ağaç kesimlerinin aynı hızda devam etmesi durumunda yakın zamanda orman alanlarının kurak bölgelere dönüşeceği tartışmasızdır. Bununla birlikte ağaç kesimleri nedeniyle orman alanının nitel ve nicel olarak zayıfladığı, ileriki zamanlarda bölgede iklim değişikliğinin yaşanacağına dair endişeler artmaktadır.”