موسس "پادشاه کبیر" درگذشت

زرار محمد مصطفی
زرار محمد مصطفی

اربیل (کوردستان۲۴)- استاد "زرار محمد مصطفی" موسس گروه موسیقی "پادشاه کبیر" در سن ٨٤ سالگی و به علت بیماری، دار فانی را وداع گفت.

زرار محمد مصطفی در زمینە موسیقی و تاسیس گروه موسیقی "پادشاه کبیر" در شهرستان "رواندوز"، نقش بسزایی داشت و همزمان در نگارش متن نمایشنامە زبردست بود.

بخشی از زندگینامە استاد زرار محمد مصطفی:

سال ١٩٣٧ میلادی در شهرستان "رواندوز" متولد شد. مقاطح تحصیلی را در زادگاهش، "باتاس" و اربیل بە اتمام رساند و مدرک کاردانی در رشتە تربیت معلمی را از دانشگاه "بعقوبە" اخذ کرد.

سال ١٩٥٨ مدرسە "دربند رایات" را تاسیس کرد و سال ١٩٦١ بە مدرسە "پادشاه" کبیر نقل شد.

سال ١٩٧٤ در مدرسە "زیوە" ارومیە در ایران، بە آموزگاری ادامە داد.

در سال ١٩٧٨ گروه موسیقی "پادشاه کبیر" را تاسیس کرد.

چندین هنرمند نامی کورد، شاگرد این استاد کبیر بودەاند.