عثمان محمدپرست استاد نامی دوتار ایران در سن ۹۴ سالی درگذشت

محمد پرست اسطوره‌ی موسیقی مقامی دیار خراسان بود که قطعه‌ی "نوایی" آثار ماندگار اوست
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان ۲۴)- عثمان محمد پرست، استاد موسیقی و نوازنده‌ی شهیر دوتار روز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت۱۴۰۱، در سن ۹۴ سالگی در شهرستان "خواف"، از توابع استان خراسان رضوی درگذشت.

استاد محمد پرست از کودکی با دوتار مأنوس بود و یادگیری نواختن تار را از ۱۰ سالگی شروع کرد.

 این دوتارنواز شهیر در کارهای خیریه و مدرسه‌سازی فعالیت بسیاری داشت و در این زمینه نشان سفیر مدرسه‌ساز از سوی رییس جامعه‌ی خیرین مدرسه‌ساز ایران به عثمان محمد پرست اهدا شد.

به گزارش ایسنا نخستین کاشی ماندگار خراسان رضوی نیز در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی سردر منزل عثمان محمد پرست نصب شد.

محمد پرست  اسطوره‌ی موسیقی مقامی دیار خراسان بود که از قطعه‌ی "نوایی" می‌توان به‌عنوان ماندگارترین اثر او نام برد.

/ا.م