دولت اقلیم کوردستان گزارش حسابرسی در بخش نفت و گاز اقلیم کوردستان را منتشر کرد

از سال ٢٠١٧ به طور مداوم گزارش‌های حسابرسی مربوط به بخش نفت و گاز اقلیم کوردستان منتشر می‌شوند
گزارش شرکت دیلویت در باره نفت و گاز اقلیم کوردستان منتشر شد
گزارش شرکت دیلویت در باره نفت و گاز اقلیم کوردستان منتشر شد

اربیل (کوردستان٢٤)- دولت اقلیم کوردستان، گزارش سال ٢٠٢٠ شرکت دیلویت را در باره بخش نفت و گاز اقلیم کوردستان منتشر کرد.

دولت اقلیم کوردستان، گزارش شرکت دیلویت در باره صادرات، مصارف، هزینه‌ها و درآمد‌های نفت و گاز اقلیم کوردستان را از اول ژانویه تا ٣١ دسامبر سال ٢٠٢٠ و گزارش تفصیلی سال ٢٠٢٠ میلادی را منتشر کرد.

در گزارش‌ها، داده‌های مربوط به صادرات نفت و قیمت‌ها تحلیل شده‌اند.

از سال ٢٠١٧ به طور مداوم گزارش‌های حسابرسی مربوط به بخش نفت و گاز اقلیم کوردستان، از سوی شرکت دیلویت تهیه شده و توسط دولت اقلیم کوردستان منتشر می‌شوند.

دولت اقلیم کوردستان متعهد شده است که به حسابرسی کامل بخش نفت و گاز به شیوه شفاف و مستقل ادامه خواهد داد.

ب.ن