آواره‌های موصل نمی‌خواهند به زادگاهشان باز گردند

"خانه و کاشانە‌مان را در موصل از دست داده‌ایم و در آنجا هیچ شغل و منبع درآمدی نداریم"
یک خانواده ساکن اردوگاه بحرکه
یک خانواده ساکن اردوگاه بحرکه

اربیل (کوردستان٢٤)- آوارگان عراقی ماندن در اردوگاه‌های اقلیم کوردستان را به بازگشت به زادگاه خود ترجیح می‌دهند.

با گذشت سال‌‌ها از آزادسازی شهر موصل از دست عناصر داعش، هنوز ٣٠ درصد ساکنان آن شهر آواره هستند و بخشی از آنها در اردوگاه‌های اقلیم کوردستان نگهداری می‌شوند.

اگر چه دولت عراق بارها خواستار تعطیلی اردوگاه‌ها و بازگشت آوارگان به زادگاه خود شده است، اما دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده که آوارگان را ناچار به بازگشت اجباری نمی‌کنند.

هاشم جبوری یکی از آوارگان ساکن اردوگاه بحرکه در اطراف اربیل، درباره دلیل بازنگشتن به زادگاه خود و ماندن در اردوگاه به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" خانه و کاشانە‌مان را در موصل از دست داده‌ایم، در آنجا هیچ شغل و منبع درآمدی نداریم، موصل از خدمات محروم است و مردم آب و برق ندارند، به همین دلیل ما اردوگاه را به موصل ترجیح می‌دهیم".

ساکنان اردوگاه‌های اقلیم برای تامین معیشت خود در خارج از اردوگاه کار می‌کنند و تا اندازه‌ای می‌توانند نیازمندی‌های خود را تامین کنند.

آمنه جاسم، از ساکنان اردوگاه بحرکه، می‌گوید:" ما چرا به موصل برگردیم در حالیکه امنیت و خدمات ندارد؟ من سرپرستی هفت کودک را بر عهده دارم و در موصل هیچ شغلی در انتظار من نیست، اینجا می‌توانم کار کنم و نان فرزندانم را تامین کنم".

با اشغال شهر موصل توسط داعش در اکتبر سال ٢٠١٤، مردم آن شهر آواره شدند و بخشی از آنها به اقلیم کوردستان پناه آوردند.

هزار و ٣٢٦ خانواده آواره عراقی در اردوگاه بحرکه نگهداری می‌شوند که ٨٠٠ خانواده از آنها اهل موصل هستند و نمی‌خواهند به زادگاه خود باز گردند.

ب.ن