موسسه خیریه بارزانی: بیش از ٩٠٠ هزار پناهنده و آواره در اقلیم کوردستان زندگی می‌کنند

"حدود ١١ هزار پناهنده، تبعه ایران هستند"
اردوگاه آوارگان در اطراف عربت در استان سلیمانیه
اردوگاه آوارگان در اطراف عربت در استان سلیمانیه

اربیل (کوردستان٢٤) – یک موسسه خیریه از وجود بیش از ٩٠٠ هزار پناهنده و آواره در اقلیم کوردستان، خبر داده است.

موسسه خیریه بارزانی، با انتشار گزارشی، اعلام کرد که ٩٢٥ هزار پناهنده و آوارە، ساکن اقلیم کوردستان هستند و بیشتر آنها خارج از اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند.

بر پایه آمارهای رسمی در اقلیم کوردستان، ٣٥ اردوگاه برای پناهنده و آوارگان وجود دارند. ٢٥ اردوگاه به آواره‌ها اختصاص یافته و ٩٢ هزار و ١١٢ نفر را در خود جای داده‌اند. ١٠ اردوگاه نیز ویژه پناهندگان هستند که ١٧٥ هزار و ١٢ نفر را در بر گرفته‌اند.

همچنین خاطرنشان شده که ١٤٦ هزار و ٧١ پناهنده و ٤٩٠ هزار و ٩٠ آواره در خارج از اردوگاه‌ها و در شهرها زندگی می‌کنند و تامین مسکن و معیشت خود را بر عهده گرفته‌اند.

و نیز تاکید شده که ٤٠ درصد آوارگان عرب سنی، ٣٠ درصد کورد ایزدی، ١٣ درصد کوردهای دیگر مناطق، ٧ درصد مسیحی و ١٠ درصد نیز از دیگر جوامع عراق هستند.

درباره پناهندگان نیز اعلام شده که ٢٤١ هزار و ٩٣٧ پناهنده تبعه سوریه، ٨ هزار و ٤٧٩ پناهنده تبعه ترکیه، ١٠ هزار و ٥٤٨ پناهنده تبعه ایران، ٧٣٦ پناهنده تبعه فلسطین و ٨١ پناهنده دیگر تبعه کشورهای مختلف هستند.

ب.ن