دلار آمریکا در بازار کوردستان با ۱۶۱۰دینار عراق برابر است

یک لیره‌ی ترکیە با ۵۷٫۵ دینار برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– همراه با نوسان قیمت دینار عراق در برابر دیگر ارزها، روز سه‌شنبه ٢ آبان ۱۴۰۲، بهای ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا: ۱۶۱۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۰۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۴۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۳۲۵۰ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز سه‌شنبه ٢ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۸ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۸ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۸ دینار عراق