Mısır'da referandumdan 'evet' çıktı

Mısır Ulusal Seçim Kurulunun açıklamasına göre, katılım oranının yüzde 44,33 olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 88,83'ü anayasa değişikliğine "evet" dedi.

HABER MERKEZİ

Mısır Ulusal Seçim Kurulunun açıklamasına göre, katılım oranının yüzde 44,33 olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 88,83'ü anayasa değişikliğine "evet" dedi.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laşin İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, referandumda 61 milyon 344 bin kayıtlı seçmenden 27 milyon 193 bininin oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 44,33 olarak gerçekleştiğini belirtti.

İbrahim, oyları geçerli sayılan seçmenlerin yüzde 88,83'ünün anayasa değişikliğine "evet" dediğini aktardı.

ANAYASADA NELER DEĞİŞİYOR?

Mısır'da geçen hafta parlamentoda onaylandıktan sonra referanduma sunulan anayasa değişikliğiyle Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önü açılıyor.

Anayasada yapılan değişikliklerle Sisi'nin görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılıyor ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görev yapabilmesine olanak sağlanıyor.

Düzenleme kapsamında 13 maddede değişikliğin yanı sıra anayasaya 9 yeni maddenin eklenmesi de yer alıyor.

Yeni eklenen önemli maddelerden biri cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

Yeni düzenlemeye cumhurbaşkanının görevini yerine getirmesine engel olan durumların oluşması halinde yardımcısı veya başbakanın geçici olarak vekaleten görevi sürdürebilmesi maddesi eklendi.

Eklenen maddelerde vekaleten cumhurbaşkanı görevini üstlenecek kişinin anayasada değişiklik yapması, parlamentoyu feshetmesi, hükümeti görevden alması ve gelecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı makamı için aday olma olasılığı yasaklandı.

Değişiklikler kapsamında 25 Ocak Devrimi'nden sonra lağvedilen Senato (Şura Meclisi) tekrar ihdas ediliyor. Buna göre, üçte ikisi seçimlerle, kalan üçte biri de cumhurbaşkanının atamasıyla (180 üyeden az olamayan) bir senato oluşturulacak.

Parlamento ve Senato üyelerinin yüzde 25'inin kadınlardan oluşması şartı getirildi.

Cumhurbaşkanına verilen yetkiler arasında, aday üyelerden yargı organlarının başkanları ile başsavcı atamasını 4 yıllığına veya emekliliğe kadar tayin edebilmesi yer alıyor.

SİVİLLER ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILANACAK

Değişikliklerle askeri bölgelere ve silahlı kuvvetlere saldırı suçundan siviller askeri mahkemelerde yargılanacak.

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyinin onay vermesinin ardından Savunma Bakanını atayabilecek. (Kaynak: Ajanslar)