Akito Yoşika: Kürdistan Bölgesi, ekonomi alanında iyi ilerlemeler kaydetti

HABER MERKEZİ

Japonya Enstitüsünde ekonomi uzmanı Akito Yoşika, Kürdistan Bölgesi’nin 2003 yılından sonra, ekonomi alanında iyi ilerlemeler kaydederek hızlı bir şekilde geliştiğini, Kürdistan parlamemto seçimlerinin zamanında yapılmasının bölge istikrarı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yoşika, katıldığı 4. Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS 2023) açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nin 2003 yılından sonra, ekonomi alanında iyi ilerlemeler kaydederek hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Yoşika, “Bu ilerleme Kürdistan Bölgesi'nin istikrarından kaynaklanmaktadır. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birlikte çalıştı ve federal hükümetle ilişkileri gelişti.” dedi.

Kürdistan’ın çok önemli bir petrol yatırımcısı olduğunu ifade eden Yoşika, “Kürdistan Bölgesi’nin petrol alanında bağımsız olması önemlidir. Daha fazla istihdam ve iş fırsatının sunulması gerekiyor. Bu alanda da iyi ilerleme kaydedildi.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tüm sektörlerde reform yapmaya çalıştığını, bunun yeterli olmadığını, daha fazla ilerleme kaydetmek için daha fazla çalışması gerektiğini söyleyen japonyalı uzman, “Önümüzdeki yıl Kürdistan Bölgesi'nde parlamento seçimleri yapılacak, müzakerelerin ardından yeni kabine kurulacak. Bu müzakerelerin barışçıl bir şekilde yapılması gerekiyor çünkü taraflar Kürdistan Bölgesi'nin gelecekte ne kadar istikrarlı olacağına bakıyor.” dedi.

Yoşika, ekonomiyi çeşitlendirmenin ve petrol ve gaz kanununun uygulanmasının önemine işaret ederek, konunun Bağdat ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Akito Yoşika, konuşmasına şöyle devam etti: “Petrol giderek azalıyor ve üzerindeki talep düşüyor. Doğal kaynaklar azalıyor, bu da tüm dünyanın sorunu, gelecekte enerjiye olan talep azalacak, dolayısıyla Kürdistan Bölgesi'nin Bağdat ile olan sorunlarını çözmek için hızlı adımlar atması gerekiyor.”

Akito, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında koordinasyon olması halinde Kürdistan Bölgesi Hükümetinin doğal gazının kullanılıp tüm dünyaya ihraç edilebileceğini söyledi.