هزار دختر افغانستانی به رهبران جهان نامه نوشتند

دختران افغانستانی از ممنوع شدن ادامه تحصیل دختران شکایت کرده‌اند
دختران دانش‌اموز افغانستانی/ آرشیو
دختران دانش‌اموز افغانستانی/ آرشیو

اربیل (کوردستان ۲۴)– همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، هزار دانش‌آموز دختر از ۲۱ ولایت افغانستان در نامه‌ای سرگشاده، از سازمان ملل و رهبران جهان خواستند تا به‌گونه‌ای قاطعانه در برابر محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر حق آموزش و حقوق بنیادی دختران و زنان در افغانستان، اقدام کنند.

در این نامه که از سوی شماری از نهادهای مدافع حق آموزش دختران نیز حمایت شده است، دختران دانش‌آموز به دشواری‌ها و تبعات فرمان‌های سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ی طالبان اشاره کرده و گفته‌اند که ورود طالبان به کابل «آغاز فصل تاریکی و بدبختی برای دختران و زنان» افغانستان بود که سبب «سرکوب، خانه‌نشینی» و حذف زنان و دختران از جامعه شده است.

در بخشی از نامه‌ی دختران دانش‌آموز برای ارائه تصویری بهتر از این ٧٣٠ روزی که از رفتن به مدرسه و دانشگاه منع بوده‌اند، چنین گفته‌اند:

اینجا ما را زنده‌به‌گور نموده‌اند. این مدت به‌اندازه ١٠ سال از ما انرژی گرفته و توان ما را ربوده است.

دختران دانش‌آموز در این نامه، از گرفته شدن آزادی‌های زنان و دختران، «تبعیض و نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت» و «آپارتاید جنسیتی» که از سوی طالبان عملی می‌شود، گفته‌اند و تأکید کرده‌اند که این دشواری‌ها آنان را به‌سوی «فاجعه انسانی کشنده»ای که هرروز وضعیت را بدتر می‌کند، می‌کشاند.

دختران دانش‌آموز افغانستان، از کشورهای عضو سازمان ملل و رهبران جهان که در مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک کرده‌اند، خواسته‌اند تا در برابر ممنوعیت‌های وضع‌شده طالبان، به‌ویژه ممنوعیت حق تحصیل دختران، به گونه قاطعانه اقدام و رسیدگی کنند.

گروه طالبان پس از برگشت به‌قدرت در ماه اگست سال ۲۰۲۱، در کنار وضع محدودیت‌های گوناگون، فوراً حق آموزش دختران را تا کلاس ششم محدود کرد. هرچند این عمل طالبان، واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشته، اما تاکنون هیچ کشوری، گام عملی جدی بر ضد آن برنداشته است.

بیش‌تر:

دو سال از آغاز ممنوعیت آموزش دختران در مدارس افغانستان گذشت