بنگلادش در اقلیم کوردستان نمایندگی‌های تجاری و دیپلماتیک افتتاح می‌کند

"انجمن بازرگانی اقلیم کوردستان و بنگلادش تاسیس شد"
اقلیم کوردستان و بنگلادش در ماه اوت سال گذشته مجمع تقویت روابط اقتصادی برگزار کردند
اقلیم کوردستان و بنگلادش در ماه اوت سال گذشته مجمع تقویت روابط اقتصادی برگزار کردند

اربیل (کوردستان٢٤) – پس از تاسیس انجمن بازرگانی اقلیم کوردستان و بنگلادش، نمایندگی‌های تجاری و دیپلماتیک آن کشور در اقلیم، گشایش می‌یابند.

احمد جلال، رئیس انجمن بازرگانی اقلیم کوردستان و بنگلادش، روز پنجشنبه ١٥ ژوئن در یک کنفرانس خبری تاسیس انجمن یاد شده را اعلام کرد و گفت که در ماه آینده، یک هیئت تجاری اقلیم کوردستان به بنگلادش سفر می‌کند و در ماه اوت نیز یک هیئت بلند پایه بنگلادشی از عراق و اقلیم بازدید می‌کند.

وی افزود که مبادلات تجاری بین اقلیم و بنگلادش در زمینه دارو از سال ٢٠١٤ آغاز شده و آن کشور در بخش‌های فن‌آوری و برق با اقلیم کوردستان و عراق، قرارداد امضا کرده است.

احمد جلال، تاکید کرد که در سال آینده، حجم مبادلات تجاری بین اقلیم و بنگلادش اعلام می‌شود.

رئیس انجمن بازرگانی اقلیم کوردستان و بنگلادش، اظهار داشت که سفیر بنگلادش در عراق، از اقدامات برای گشایش دفتر نمایندگی تجاری و سپس دفتر نمایندگی دیپلماتیک آن کشور در اقلیم کوردستان، خبر داد.

مقامات اقلیم کوردستان و بنگلادش در ماه اوت سال گذشته در پایتخت اقلیم کوردستان، مجمع تقویت روابط اقتصادی برگزار کردند و در آن امید خوشناو، استاندار اربیل بر فراهم کردن تسهیلات برای شرکت‌ها و نیروی کار بنگلادشی در اقلیم تاکید کرد.

ب.ن