اجرای حکم دادگاه فدرال مبنی بر کاهش تعداد کرسی‌های پارلمان اقلیم کوردستان متوقف شد

"تا زمان رسیدگی کامل به شکایت در خصوص آن"
دادگاه فدرال عراق
دادگاه فدرال عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- دادگاه فدرال عراق، اجرای یک بند قانونی مبنی بر حذف سهم جوامع ملیتی و دینی از کرسی‌های پارلمان اقلیم کوردستان را متوقف کرد.

دادگاه فدرال عراق، امروز سه‌شنبه ٧ مه اعلام کرد که اجرای بند دوم ماده (٢) قانون انتخابات اقلیم کوردستان، مبنی بر اینکه تعداد کرسی‌های پارلمان اقلیم ١٠٠ کرسی است و در بین استان‌های اقلیم تقسیم شده، متوقف شده است.

توقف اجرای این بند، پس از آن می‌آید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، علیه حکم دادگاه فدرال مبنی بر کاهش کرسی‌های پارلمان از ١١١ به ١٠٠ کرسی، شکایت کرد.

توقف اجرا تا زمان رسیدگی کامل به شکایت خواهد بود.

پارت دموکرات کوردستان و بیشتر احزاب جوامع ملیتی و دینی اقلیم، حکم دادگاه را نقض حقوق جوامع ملیتی و دینی دانسته و در واکنش به آن، انتخابات را تحریم کردند.

در نتیجه حکم دادگاه فدرال، جوامع ملیتی و دینی اقلیم، از سهم خود از کرسی‌های پارلمان محروم شدند.

این حکم در سطح بین‌المللی نیز با مخالفت وسیع مواجه شد.

ب.ن