حزب دمکرات کردستان: قادر قادری از سوی تروریست‌های وابستە بە سپاه پاسداران ترور شدە است

قادر قادر یکی از فرماندهان پیشمرگان حزب دمکرات کردستان شب ١٥ اسفند در جنوب شهر رانیە ترور شد

 K24- اربیل

حزب دمکرات کردستان (حدك) روز دوشنبە ٢٨ اسفند در بیانیەای اعلام کرد با همکاری دستگاههای امنیتی اقلیم کردستان عاملان ترور قادر قادری کادر و فرماندە نظامی این حزب را شناسایی و دستگیر کردە است.

در بیانەی حزب دمکرات آمدە است کە "دستگاه امنیتی این حزب بە همراه دستگاههای امنیتی اقلیم کردستان پنج نفر از اعضای یک باند تروریستی را بازداشت کردەاست. بر اساس اعتراف سرکردە این باند تروریستی، نقشه ترور قادر قادری از سوی اطلاعات سپاه پاسدران طراحی شدە است".

قادر قادری یکی از کادرها و فرماندهان نظامی حزب دمکرات کردستان، شب ١٥ اسفند ماە در یکی از روستاهای حومە رانیە ترور شد.

/چللب