Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’ndan 7 maddelik karar

DTK, DBP, YEŞİL SOL PARTİ, HDP, KKP, PİA, PSK, DDKD, Azadi Partisi’nin oluşturduğu “Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı”ndan “Kürtlerin birliği, Kürtlerin özgürlüğüdür” mesajı dikkat çekti.

DİYARBAKIR (K24)

DTK (Demokratik Toplum Kongresi), DBP (Demokratik Bölgeler Partisi), Yeşil Sol Parti, HDP (Halkların Demokratik Partisi), KKP (Kürdistan Komünist Partisi), PİA (İnsan ve Özgürlük Partisi), PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi), DDKD (Devrimci Demokrat Kürt Derneği) Azadi Partisi’nden oluşan Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı Diyarbakır’da açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde halkımızın iradesini güçlü bir biçimde ortaya koymak ve bu konudaki ortak mücadele kararlılığımızı vurgulamak amacıyla “Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı”nı kuran biz siyasi partiler ve hareketler aşağıdaki deklarasyonu kamuoyuna açıklamayı tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz.

Türkiye, Kürt karşıtı siyasetin yol açtığı söz konusu çok boyutlu kriz koşullarında parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimine gitmektedir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler, hem Türkiye’de demokrasinin yeniden inşa edilmesi hem de Kürt meselesinin çözüm yoluna girmesi bakımından tarihi bir fırsat oluşturmaktadır.

Öte yandan Türkiye’de mevcut ittifakların Kürt meselesinin çözümü ile Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin kalıcı bir çözüm önerisi bulunmamaktadır.”

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKINA KÜRT TEPKİSİ

Cumhur ve Millet ittifakının Kürtlere ve Kürt meselesine yaklaşımı eleştirilen açıklama şöyle devam etti: 

“Cumhur ve Millet ittifakı, Lozan’ın 100. yılında devletin ‘Ulusal Güvenlik Konseptini’ esas alarak strateji belirlediklerinden dolayı devleti dönüştürüp demokratikleşmeyi değil, Kürt korkusu nedeniyle mevcut statükonun korunmasına yönelik politikaları esas alıyorlar.

Cumhur İttifakı, esas stratejisini içeride ve dışarıda halkımızın kazanımlarının yok edilmesi üzerine kurmuş bulunuyor. Bir yandan Kürt ulusal demokratik dinamikleri ile Türkiye demokrasi güçlerine açık fiziki saldırılarda bulunurken, diğer yandan halklar ve inançlar arası nefret söylemi ile kutuplaştırmayı derinleştiren bir siyaset izliyor.

Millet İttifakı ise seçimi kazanmak için Kürt halkının desteğini istiyor, ancak Kürt halkının haklı taleplerini karşılayacak somut bir çözüm ortaya koymuyor.

Yüzyıllık deneyimler, Kürt meselesi çözülmeden Türkiye’nin demokrasi yolunda yol kat edemeyeceğini göstermektedir. Açıktır ki Ankara’nın demokratikleşmesinin ön şartı Diyarbakır’ın özgürleşmesinden geçmektedir.”

“Kürdistan toplumunun çoğulcu yapısını yansıtan Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, Kürt halkının temel haklarının elde dilmesi ve evrensel standartlarda bir demokrasinin inşası için net bir program ve kararlı bir duruşa sahiptir” denilen açıklamada, “İttifakımız, Kürt halkının millet olmaktan kaynaklanan ulusal demokratik haklarının tanınmasını evrensel hukuka uygun, meşru ve insani bir talep olarak nitelendirmektedir.

7 MADDELİK KARAR

“Kürt meselesinin barış ve eşitlik temelinde Kürt siyasi aktörleriyle çözümü Türkiye’de demokrasinin önünü açacak, ekonomik kalkınma ve toplumsal refah seviyesini yükseltecektir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu kararların alındığı belirtildi:

-Kürt halkının varlığının ve kimliğinin tanınması, yapılacak anayasada yer alması;

-Kürt dilinin anaokulundan, üniversiteye kadar eğitim dili olarak kabul edilmesi ve Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olarak tanınması;

-Kürtlerin, Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açan demokratik bir ortamın yaratılması;

-Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması;

-Kürdistan’da ismi değiştirilen yerleşim birimlerinin, coğrafik ve tarihi yerlerin Kürtçe isimlerinin iade edilmesi;

-Mezarları yok edilen ya da gizlenen tarihi Kürt şahsiyetlerin mezar yerlerinin açıklanması;

-Kürt halkının diğer halklarla bir arada, eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamasını güvence altına alan demokratik, çoğulcu, ademi merkeziyetçi bir anayasanın yapılması için;

“KÜRTLERİN BİRLİĞİ, KÜRTLERİN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR” MESAJI

İttifak şu ilkelere dikkat çekti:

“Kürdistan’ın dört parçasındaki halkımızın ulusal kazanımlarına sahip çıkar. Söz konusu kazanımlara karşı sürdürülen her türlü saldırı ve girişimlere karşı ortak tavır alır. Kürdistan’ın dört parçası arasında ticari, insani ve kültürel ilişkilerin serbestçe gerçekleştirilmesi için mücadele eder.

Türkiye ve Kürdistan’ın bir deprem coğrafyasında bulunduğu gerçeğinden hareketle İttifakımız, depreme dayanıklı bina ve kentlerin inşa edilmesini önemli bir hedef olarak belirler.

Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, yukarıdaki haklı ve meşru taleplerin seçim kampanyası boyunca toplumsallaşması, seçim sonrasında ise yasal ve anayasal düzeyde kabul görmesi için ortak bir mücadele sürdürecektir.

İttifakımız; yukarıda belirtilen taleplerin yasal ve anayasal düzenlemelerle güvence altına alınması için halkımızı Yeşil Sol Parti etrafında kenetlenmeye, halklarımızın umudunun yaşam bulacağı büyük başarı için herkesi 14 Mayıs’ta sandıklara giderek Yeşil Sol Parti’ye oy vermeye çağırır.

Seçim sürecindeki başarımız aynı zamanda Kürt halkının uzun erimli ulusal ittifak çabaları için de önemli bir temel oluşturacaktır.

Gücümüzü birleştirdiğimizde kazanacağımıza kuşku yoktur.

Özgürlüğü kazanmak bizim elimizde.

Birlikte mücadele edeceğiz; birlikte kazanacağız.

Kürtlerin birliği, Kürtlerin özgürlüğüdür.”